background

Pristupamo
Ekološki!

Naša destilerija nudi ekološki pristup!

Ekološki standardi!
100%
Moderna tehnologija!
100%
Maksimalan kvalitet!
100%

Postupak destilacije koju mi koristimo je destilacija pomoću vodene pare, koja je usklađena sa svim ekološkim standardima i prema vrsti biljke koju destiliramo. Moderna tehnologija omogućuje destilaciju pri kojoj se zadržavaju  sve važne vrijedosti  biljke u eteričnom ulju uz maksimalnu kvalitetu.
Metoda destiliranja vodenom parom:
Vodena para (prilagođena temperatura i trajanje postupka prema vrsti biljke) prolazi kroz biljnu masu i sa sobom odnosi mirisne tvari. U posebnom spremniku sa hladnom vodom (kondezator) vrši se kondezacija vodene pare, tj. stvaranje smješe hidrolata i ulja, a u florentinskoj boci vrši se odvajanje vode odnosno mirisne vode ili hidrolata od eteričnog ulja.

Voda ili parna destilacija

To je najčešće korištena i najekonomičniji način vađenje eteričnih ulja. Proces zahtijeva mnogo vještine i znanja kao što postoje mnoge varijable koje uključuju vrijeme, temperaturu i vrstu postrojenja za destiliranje. Također, neke biljke se destiliraju odmah nakon žetve, neke se djelomično suše, a neke mogu zahtijevati da se prije destilacije sasvim osuše. Uglavnom, biljni materijal se nalazi iznad kipuće vode (destilacije vode) ili u posebnoj komori gdje pare prolaze kroz parnu destilaciju. Potonji se ponekad naziva suha destilacija ako se radi pod pritiskom. Prednost parne destilacije preko destilacije vode je da sirovina ne dođe u kontakt sa kipućom vodom. Toplina i para uzrokuje razbijanja struktura biljnih stanica i, vađenja eteričnog ulja. Para i eterična ulja se zatim provode kroz zavojnicu hlađenja, gdje se sažimaju i vrše povratak u tekuće stanje, koja se sastoji od vode i eteričnog ulja. Većina eteričnih ulja će plutati na površini; teže ulja poput klinčića neće potonuti na dno. Zatim se odvajaju pomoću lijevaka za odjeljivanje ili istakanje. Voda preostala nakon ovog postupka se zove hidrolat (hydrosol) i sadrži male količine eteričnog ulja te drugih u vodi topivih biljnih sastojaka.

Video