background

Vodena para prolazi kroz biljnu masu i sa sobom odnosi mirisne tvari. U posebnom spremniku sa hladnom vodom( kondezator) vrši se kondezacija vodene pare, tj. stvaranje smješe hidrolata i ulja, a u florentinskoj boci vrši se odvajanje vode odnosno mirisne vode ili hidrolata od eteričnog ulja.